ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๐ น.
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธง นำโดย นางประไพร สีเทา เป็นประธานในพิธีกล่าวโอวาทแก่นักเรียน และให้นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยมาตรการ Physical Distancing
เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,13:49   อ่าน 212 ครั้ง