ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดยนายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์เป็นประธาน นางสาววราพร กุลสะท้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงสายธาร ศรีกล่อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการรำพิธีบวงสรวง การแสดงละคร ตอบปัญหา การประกวดตัวละครและมอบเกียรติบัตร และในช่วงบ่ายได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และได้เชิญวิทยากรจาก ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ4 สตท.เจตริน ชาวนา มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็นนำนักเรียนเดินขบวนต้านภัยยาเสพติดรอบหมู่บ้านโสกนกเต็น
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,13:40   อ่าน 292 ครั้ง