ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์เป็นประธาน นางสาววราพร กุลสะท้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงสายธาร ศรีกล่อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง ท่านผู้อำนวยการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนจำนวน 17 ทุนทุนละ 800 บาท ผลการประกวดพานประเภทสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเภทสวยงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,15:34   อ่าน 284 ครั้ง