ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมี นายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์เป็นประธาน นายทวิต โม้ทองศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ ครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 139 คน วิทยากรที่มาให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ ผู้อำนวยการสุภาพ ลุนบง ให้ความรู้ในเรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจคุณครูมณีรัตน์ มะลาหอม คุณครูสุภาพ พิบูรณ์และน้องๆแกนนำจากโรงเรียนห้วยค้อมิตรภาพ ให้ความรู้ในเรื่องการถอดบทเรียนกิจกรรมชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,15:33   อ่าน 273 ครั้ง