ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 นำโดย นายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โดยมีผู้ปกครองมากันอย่างพร้อมเพรียง ท่านผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรให้ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 500 บาท ได้แก่ นายณัฐพีลนัน สุธรรม นายนันทพงศ์ ลุนสำโรง นางสาวจารุวรรณ เกียรตินอก นางสาวพรรณิภา หลักโคตร
นางสาวพจนา แสนหาร ครูประไพร สีเทา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตวิชาภาไทยสูง 80 คะแนน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 500 บาท ครูเพ็ญพิชชา ศรีจันทร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี จำนวน 4 ทุน ทุนละ 500 บาท
ต่อด้วยหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนแยกพบครูที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,15:32   อ่าน 212 ครั้ง