รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
135 หมู่ 2   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :