ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ทำพิธีบริเวณหน้าเสาธง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์